Το Σουαρέ του καλοκαιριού συνεχίζει και τον χειμώνα!

Δημήτρης Μπαρδάνης και... Σουαρέ 

Απολαύστε τον και τον χειμώνα που μας έρχεται !